Usługi dla podmiotów publicznych i prywatnych

DOTACJE, KREDYTY, POŻYCZKI UE

ROZLICZANIE PROJEKTÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I BAZA KONKURENCYJNOŚCI

PROJEKTY B+R

SZKOLENIA I WARSZTATY

ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

OFERTA SPACENEXT

Dotacje, kredyty i pożyczki UE

Oferujemy specjalistyczne usługi w zakresie pozyskiwania dofinansowania z różnych źródeł dla podmiotów publicznych i prywatnych. Jest to kompleksowy proces, na który składają się poniższe kroki. 

 • Analiza potrzeb
 • Identyfikacja źródeł dofinansowania
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
 • Wsparcie na etapie oceny projektu
 • Wsparcie na etapie podpisania umowy o dofinansowanie

OFERTA SPACENEXT

Rozliczanie projektów

Poniżej opisane czynności z reguły nie są realizowane chronologicznie a równolegle wzajemnie na siebie wpływające. Ponieważ projekt to zjawisko dynamiczne, to niejednokrotnie w procesie rozliczania pojawiają się zagadnienia wymagające namysłu i tym samym dodatkowych działań.

 • Obsługa wniosków o płatność

 • Obsługa zamówień publicznych i bazy konkurencyjności

 • Obsługa zmian w projekcie

 • Przygotowanie projektu do kontroli

 • Archiwizacja dokumentacji

 • Promocja projektu

Potrzebujesz doradztwa dostosowanego do Twoich potrzeb?

OFERTA SPACENEXT

Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności

Spacenext oferuje kompleksową obsługę w obszarze zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP lub zasadą konkurencyjności według aktualnych wytycznych. Usługa zawiera w sobie poniższe elementy: 

 • DORADZTWO Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • OPINIOWANIE I DORADZTWO W ZMIANACH UMÓW
 • OPINIE Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • POMOC PRZY KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH
 • przygotowywanie lub weryfikację dokumentacji (przygotowanie zapytania ofertowego lub SWZ z załącznikami),
 • badanie i ocenę złożonych ofert w postępowaniu, przygotowywanie propozycji działań zamawiających
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie dokonywania zmian umowy zawartej na podstawie ustawy PZP lub zgodnie z zasadą konkurencyjności

OFERTA SPACENEXT

Szkolenia i warsztaty

Lorem ipsum 

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA - PRZYGOTOWANIE I OCENA PROJEKTÓW

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA - PRZYGOTOWANIE I OCENA PROJEKTÓW

Przykładowe zagadnienia: dokumentacja konkursowa a planowanie założeń projektowych, zasady opracowania wysokiej jakości dokumentacji aplikacyjnej, przebieg i zasady procesu oceny projektów, przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie.

ROZLICZANIE PROJEKTÓW Z WYKORZYSTANIEM SL2014

ROZLICZANIE PROJEKTÓW Z WYKORZYSTANIEM SL2014

Przykładowe zagadnienia: wprowadzenie do systemu SL2014; obsługa modułów w systemie SL2014; prowadzenie ewidencji księgowej projektów UE; przygotowanie i przebieg kontroli projektów UE. Szkolenie prowadzone na praktycznych przykładach z wykorzystaniem systemu SL2014.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Zakres szkoleń obejmuje m.in.: zapisy nowej ustawy PZP w tym (jak przygotować specyfikację warunków zamówienia, jak przygotować ogłoszenie o zamówieniu, jak przygotować wzór umowy, jak przygotować ogłoszenie o wykonaniu umowy); dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; zasada konkurencyjności wg aktualnych wytycznych (co musi zawierać zapytanie ofertowe, jak publikować ogłoszenia w bazie konkurencyjności, jak dokumentować postępowanie wg zasady konkurencyjności)

OFERTA SPACENEXT

Analiza kosztów i korzyści

Świadczymy usługi w zakresie opracowania analiz kosztów i korzyści. Specjalizujemy się w AKK dla projektów transportowych i elektromobilności, a także projektów medycznych i informatycznych.

 • Analiza założeń projektowych
 • Identyfikacja wariantów
 • Analiza finansowa i ekonomiczna wariantów
 • Analiza ryzyka
 • Rekomendacje, dalsze kroki
KONTAKT

Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc Twojej organizacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  SPACENEXT Sp. z o.o.
  NIP: 9131623491
  KRS: 0000695466

  DOLNOŚLĄSKIE PARK INNOWACJI i NAUKI

  ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 52-326 Wrocław

  Kamila: +48 509 768 246

  Kamil: +48 698 778 478

  Dariusz: +48 510 020 944